Titel:  
Name: Magic Thai Goblin’s Aglaia
Farbe: seal point
Vater: Magic Thai Goblin’s Raichu
Mutter: Magic Thai Goblin’s Coralie