Titel:
Name: Magic Thai Goblin’s Edison
Farbe: seal point
Vater: Magic Thai Goblin’s Zeppelin
Mutter: Magic Thai Goblin’s Tiramisu