Titel: EUROPE CHAMPION
Name: Magic Thai Goblin’s Karlo des petites canailles
Farbe: red point
Vater: Magic Thai Goblin’s Zidane
Mutter: Magic Thai Goblin’s Melody