Titel:
Name: Magic Thai Goblin’s Katrein
Farbe: blue point
Vater: Magic Thai Goblin’s Henk
Mutter: Magic Thai Goblin’s Tiwana