Titel:
Name: Magic Thai Goblin’s Kimba
Farbe: seal point
Vater: Magic Thai Goblin’s Raichu
Mutter: Magic Thai Goblin’s Yukina
Menü