Titel:
Name: Magic Thai Goblin’s Vrieda Vröschli
 Farbe: seal tortie point
 Vater: Arjuna Magia Vostoka
 Mutter: Sarina of Magic Thai Goblin