Titel:
Name: Magic Thai Goblin’s Wajkyki
Farbe: seal point
Vater: Magic Thai Goblin’s Evian
Mutter: Magic Thai Goblin’s Tiwana