Titel: CHAMPION
Name: Unikum AMELIA PL
Farbe: seal tabby point
Vater: Magic Thai Goblin’s Neelix
Mutter: Magic Thai Goblin’s Valencia