Titel:
Name: Magic Thai Goblin’s Romy
Farbe: seal point
Vater: Magic Thai Goblin’s Wayett
Mutter: Magic Thai Goblin’s Katrein